Gammelstadens ungdomsförenings styrelse 2021

 

Ordförande:
Ann-Christin Ingman, ingman.ac (at) gmail.com 

Vice ordförande:
Anders Nordlund, a1nordlund (at) gmail.com

Specialuppdrag:
Bjarne Andersson, hans.bjarne.andersson (at) gmail.com 

Disponent:
Lorenz Brunnsberg, lorenz.brunnsberg (at) gmail.com

Kassör:
Riitta Holmlund, riitta.holmlund (at) gmail.com

Medlemssekreterare:
Maria Lahdenperä, maria.lahdenpera (at) gmail.com

Sekreterare:
Marita Markkanen, marita.c.markkanen (at) gmail.com

Suppleant:
Peter Örthén, peter.orthen (at) netti.fi