Gammelstadens ungdomsförenings styrelse 2024

 

Ordförande:
Ann-Christin Ingman, ingman.ac (at) gmail.com 

Vice ordförande:
Bjarne Andersson, hans.bjarne.andersson (at) gmail.com 

Disponent:
Lorenz Brunnsberg, lorenz.brunnsberg (at) gmail.com

Kassör:
Jörgen Ingman, jorgen.ingman (at) welho.com

Sekreterare:
Marita Markkanen, marita.c.markkanen (at) gmail.com

Ledamöter:
Gunilla Ohls, gunilla.m.ohls (at) gmail.com
Anders Nordlund, a1nordlund (at) gmail.com

Suppleant:
Siv Koivisto
Kim Fredriksson