Gammelstadens ungdomsförenings styrelse 2020

 

Ordförande:
Lorenz Brunnsberg, lorenz.brunnsberg (at) gmail.com 

Hedersordförande, disponent:
Ann-Christin Ingman, ingman.ac (at) gmail.com

Vice ordförande:
Maria Lahdenperä, maria.lahdenpera (at) gmail.com

Sekreterare:
Marita Markkanen, marita.c.markkanen (at) gmail.com

Kassör och medlemssekreterare:
Riitta Holmlund, riitta.holmlund (at) gmail.com

Specialuppdrag:
Bjarne Andersson, hans.bjarne.andersson (at) gmail.com 

Medlemmar:
Emelie Möllerström, emelie.mollerstrom (at) gmail.com
Peter Örthén, peter.orthen (at) netti.fi

Suppleanter:
Janina Hannelius, nini.hannelius (at) gmail.com
Anders Nordlund, a1nordlund (at) gmail.com