BERGHYDDAN

Föreningshuset Berghyddan uppfördes år 1910 och är idag knutpunkten i föreningens verksamhet. Gammelstadens ungdomsförening har under ett sekels tid vårdat och upprätthållit huset. Idag är Berghyddan ett skyddsobjekt och betraktas som en väsentlig del av kulturlandskapet i Helsingfors.

Om du önskar ordna en tillställning i Berghyddan kan du klicka dig vidare till www.berghyddan.fi