Gamelikören

- kööri Stadista


Gamelikören är en blandad kör som grundades i januari 2015 och arbetar under devisen Meningsfull sång dagtid. Det här betyder seriöst och målmedvetet övande kryddat med en hjärtlig, mogen humor. Gamelikören har under sin relativt korta existens hunnit ge ett flertal konserter, deltagit i PangSÅNGFesterna 2019 och 2017 och har samarbetat med körer som Furorna, Borgå pensionärskör, Ekenäs pensionärskör, Gillekören och Årgångssången.


Välkommen med!

Gamelikören övar varannan tisdag i Berghyddan kl. 12-15 och övningarna börjar med kaffe och mingel klockan 12. Vi tar nu gärna in några goda sopraner i kören. Välkommen med, både du som tidigare sjungit eller som är intresserad av meningsfull sång dagtid. Adressen är Gammelstadsvägen 3, Helsingfors. 


Tillbakablick
Under vårterminen 2018 medverkade Gamelikören vid Föreningens dag i Berghyddan den 5 februari och företog i mars en resa till Laulasmaa i Estland för en tre dagar lång körperiod. I april deltog kören i pensionärskören Furornas 25-årsjubileum och i maj gav kören sin årliga vårkonsert i Riddarhuset med temat Topelius 200 år. I början av augusti gav Gamelikören sin första sommarkonsert Till skären! ute på Pellinge och begick en härlig sångarsits invid havet efter konserten. Årets stora julkonsert gavs med titeln Jordens jul inför en välfylld kyrka i Mejlans.

Vill du veta mer innan du kommer får du gärna kontakta vår informatör Mervi Pyykkönen på 040 538 7786 eller pyykkonen.mervi (at) gmail.com


 

@gamelikoren

 

Gamelikören på Facebook