Under sommaren 2019 besöker kören Laulupidut i Tallinn och sommarkonserten TILL SKÄREN! ges i år i Barösund på Walhalla. Utöver dessa ägnar sig kören kontinuerligt åt all upptänklig social muntration.