KÖRPROJEKTET TERRA MATER ENSEMBLE

Ett nytt körprojekt startar i Gammelstaden hösten 2022. Målsättningen är att samla en helt ny projektkör med namnet Terra Mater Ensemble. Kören är öppen för intresserade projektsångare med körerfarenhet och anmälan till kören är öppen under sommaren 2022. Övningarna startar i mitten av september och projektet kulminerar i en miljökonsert i slutet av november 2022. Ledare är dirigenten Håkan Wikman.


Vad?

Mässa för en sårad jord (1995)

musik Ketil Bjørnstad - text Erik Hillestad - svensk översättning Ylva Eggehorn

En mässa för vår tid, en mässa om det hopp som fortfarande finns för vår jord. Ett synnerligen uttrycksfullt musikverk som handlar om miljöförstöringen och människans försämrade livsvillkor. Musiken är en mäktig mix av jazz- och rockrytmer parade med ett sakralt traditionellt tonspråk. Texten är fokuserad på det personliga, enskilda ansvaret för jordklotets belägenhet.


Varför?

Mässan framförs fredagen den 25.11.2022. Den här dagen kallas också kommersiellt för Black Friday. Vad passar väl bättre än att framföra en mässa som lyfter fram jordens klimatsmärta på en dag som minsann redan nu måste anses vara en mossig företeelse? Vi behöver i stället göra vårt bästa för att säkra en vettig framtid för nästa generation. Vi måste förändra våra konsumtionsbeteenden i grunden. Det är väl redan nu tydligt att vi inte kan fortsätta att shoppa sönder våra barns framtid. Handeln borde ta sitt ansvar och upphöra med fenomen som Black Friday, som inte är kompatibel med ett aktivt hållbarhetsarbete. Dagen borde förpassas till historien.

I stället vill Terra Mater Ensemble med konserten uppmärksamma en annan internationell dag som ordnas samtidigt, nämligen En köpfri dag eller Buy Nothing Day. Man deltar genom att inte handla något alls på 24 timmar, som en protest mot konsumtionssamhället. Man understöder enkelt den här sunda tanken genom att i stället delta som aktiv sångare i projektet eller som konsertbesökare den dagen.


Vem?

Mässa för en sårad jord är skriven för kör, mezzosopran, altviolin och kompgrupp. Projektet välkomnar samarbete med andra körer i regionen och är öppet för alla sångare som är intresserade av att delta i den här typen av körprojekt och klimathappening.


När?

Projektet genomförs under en relativt kort tid. Fokuset ligger på regelbundna onsdagsövningar samt ett par längre kördagar. Tidtabellen är följande:

Söndag 18.9 kl. 11-16 Projektstart i Berghyddan
Onsdag 21.9 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan
Onsdag 28.9 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan

Onsdag 5.10 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan
Onsdag 12.10 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan
Onsdag 19.10 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan
Onsdag 26.10 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan

Onsdag 2.11 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan
Onsdag 16.11 kl. 18-20.30 Övning i Berghyddan
Fredag 18.11 kl. 17-20.30 Övning i Berghyddan
Lördag 19.11 kl. 11-17 Övning i Berghyddan
Torsdag 24.11 kl. 18-21 Generalrepetition

Fredag 25.11 kl. 19 Konsert i Pauluskyrkan i Helsingfors


Anmälan

Anmälan till projektet finns här nedan och är öppen fram till den 19 augusti.

 

Skriv siffran 2 med bokstäver:

TA GÄRNA EN TITT PÅ PROJEKTBESKRIVNINGEN HÄR NEDAN

 

Mässa för en sårad jord - Terra Mater Ensemble