Gammelstadens ungdomsförening

Föreningens verksamhet fortsätter så snart coronaläget tillåter. Just nu hoppas vi att våra körer snart ska kunna starta en ny termin under åtminstone något så när normala förhållanden.

Om körerna kan starta är nya sångare självfallet välkomna med i verksamheten!