Vår verksamhet just nu


GUF-kören

Kören håller paus resten av våren. 110-årskonserten flyttas till oktober 2020. 

Läs mer . . .


Gamelikören

Ledningen för Gamelikören har diskuterat omständigheter som Corona-viruset försatt oss alla i och dess inverkan på körens kommande verksamhet. Ledningen har beslutit att hålla en paus i körens verksamhet tillsvidare. 

Gamelikören erbjuder verksamhet för äldre och just därav finns det starka anledningar till att följa myndigheternas rekommendationer och inte just nu ordna samlande verksamhet.

Läs mer . . .


GAME Ensemble

GAME Ensembles planer för våren och sommaren gjordes upp i en totalt annorlunda världssituation. Nu iakttar vi som alla andra ansvariga samfund och grupper försiktighetsprincipen och ser över våra planer. Vi håller en paus i verksamheten och se hur läget utvecklar sig.

Läs mer . . .