GUF-kören hösten 2018

 

Lördag 17.11 ReLUX i Sveaborgs kyrka

Söndag 9.12 Gudstjänst i Paulus kyrka

Onsdag 12.12 Julkonsert i Borgå domkyrka med damkören Primavera

Lördag 15.12 Julkonsert i Pauluskyrkan i Helsingfors med damkören Primavera