GUF-kören våren 2019

 

Kommande

Torsdag 10.1 Terminstart kl. 18

Lördag 27.4 Islossningskonsert

16-19.5 Vasa körfestival

 

Tidigare

Onsdag 12.12 Julkonsert i Borgå domkyrka med damkören Primavera

Lördag 15.12 Julkonsert i Pauluskyrkan i Helsingfors med damkören Primavera

6.11 Uppträder under Svenska dagen på Solhem

17.11 ReLUX 2018 konsert i Sveaborgs kyrka