GUF-KÖREN 2019 - NYA SÅNGARE VÄLKOMNA!

GUF-kören är en blandad kör som verkar i Gammelstaden i Helsingfors. Vi i GUF-kören vill göra körmusik som är givande och engagerande både för koristerna som för vår publik. Kören ger under året ett antal konserter, ofta kring något särskilt tema, uppträder i mindre sammanhang och samarbetar också gärna med andra körer. Kören erbjuder också koristerna möjlighet att utvecklas som sångare, bland annat genom att erbjuda sångcoaching.

Våren 2019 kommer GUF-kören att öva in en helt ny repertoar för islossningskonserten i april - konsertens tema kommer att vara filmmusik! Kören deltar också i Vasa körfestival i maj.

Letar du efter en kör att sjunga i? Vi garanterar en givande och trevlig samvaro, intressanta musikaliska utmaningar och fina upplevelser tillsammans med oss! Nya sångare är hjärtligt välkomna med!  Mera information ges av körmanager Mia Finström-Haanpää. Mia nås på tfn 050 3548830 eller mfinstro (at) abo.fi

Kören leds sedan hösten 2018 av Niels Burgmann. Läs mer.

Kören övar torsdagar klockan 18 - 21 i Berghyddan i Gammelstaden.

Vårterminen inleds 10.1 kl. 18.00. Välkommen med!