GUF-KÖRENS REUNION 2022

Coronapandemin har drabbat GUF-kören hårt. Kören har tappat både sångare och dirigent. Kören har under sin 110-åriga historia varit med om flera med- och motgångar och är nu fast besluten att fortsätta sin verksamhet trots de utmanande omständigheterna. Gammelstadens ungdomsföreningens styrelse står helhjärtat bakom körens strävanden att nu komma igenom pandemin och lägga nya intressanta blad i körens framtida historiebok.

Eftersom det inte just nu är möjligt att samlas till övningar förbereder kören i stället kommande projekt. En viktig tradition i körens långa historia är de årliga Islossningskonserterna i Berghyddan. I år görs konserten som en samkonsert med några vänensembler. GUF-kören öppnar upp sin andel i konserten för både tidigare och nya sångare. Övningsperioden blir kort och intensiv. Kören hoppas med detta att intresserade ska ha viljan att engagera sig för och i kören och därigenom trygga dess verksamhetsförutsättningar i framtiden.

Islossningskonsert 2022 - tidtabell

lördag 26.3 kl. 11-15 Övning i Berghyddan
onsdag 30.3 kl. 18-20 Övning i Berghyddan
onsdag 6.4 kl. 18-20 Övning i Berghyddan
söndag 10.4 kl. 15 Islossningskonsert i Berghyddan

Medverkanden i konserten är GUF-kören, Nordsjö sångkör och GAME Ensemble.
GUF-kören sjunger En skrift i snön och Efter regnet av Benny Andersson, Ubi caritas av Ola Gjeilo samt May it Be och Into the West från Sagan om ringen.

Projektdragare och dirigent är Håkan Wikman.

Välkommen med, du som vill ta del av körgemenskapen i Gammelstaden!

 

Mer info:

Maria Lahdenperä, maria.lahdenpera (at) googlemail.com
Stina Ingman, ingman.ac (at) gmail.com
Håkan Wikman, hakan.wikman (at) hawart.fi


Anmälan till GUF-kören våren 2022

Javisst! Jag anmäler mej gärna till GUF-körens REUNION-projekt våren 2022.

Facebook

 

Instagram