På kommande hösten 2019

lördag 5.10.2019
Uppträdande på Seniornätverkets festival på Arbis

onsdag 6.11.2019
Uppträdande på Svenska dagen-fest på G18

torsdag 28.11.2019
Uppträdande på Östra Helsingfors pensionärers 40-årsjubileum