GAME Ensemble

GAME Ensemble grundades år 2017 inom Gamelikören i Gammelstaden i Helsingfors. Ensemblen har idag 15 medlemmar och repertoaren består av tematiska konserthelheter uppbyggda kring dels underhållande och dels traditionellt klassisk körmusik. Medlemmarna är erfarna körsångare med sångarbakgrund i olika körer i huvudstadsregionen. Målsättningen med trippelkvartetten är att erbjuda medlemmarna nya möjligheter att utvecklas som sångare. De första uppträdandena hade ensemblen i maj 2017 och har nu årligen ett femtontal uppträdanden på körsitsar, pensionärstillställningar, seniorhem och äldreboenden i hela huvudstadsregionen. I februari 2018 gav ensemblen sin första egentliga konsert då den tillsammans med systergruppen Ensemblen Sylvestris från Esbo gav konserten Tro, hopp och kärlek i Olaus Petri kyrka i Helsingfors. Sommaren 2018 gav GAME en konsert i Sveaborgs kyrka inom ramen för Helsingfors Orgelsommar. Sommaren 2019 gav GAME en lyckad sommarkonsert med titeln Sommarspegling i Nagu kyrka. 

GAME Ensemble söker ständigt nya samarbetsparter och strävar till att bedriva sin verksamhet så att den upplevs meningsfylld och positiv för såväl medlemmarna som för publiken. 

GAME ÄR
 

SOPRAN
Wendla Paile
Solveig Palin-Riska
Mervi Pyykkönen
Mary Stark
Lisbeth Örthén

ALT
Hannele Andersson
Maj-Len Harikko
Merryt Santanen
 

TENOR
Lorenz Brunnsberg
Peter Örthén

BAS
Bjarne Andersson
Åke Hagman
Lars Riska
Torbjörn Stark