GAME Ensemble

GAME ENSEMBLE fungerar inom Gamelikören och mönstrar 15 sångare. De första uppträdandena hade ensemblen i maj 2017 och har idag årligen ett femtontal uppträdanden på körsitsar, pensionärstillställningar, seniorhem och äldreboenden i hela huvudstadsregionen. Ensemblen har konserterat i bl a Olaus Petri kyrka, i Sveaborgs kyrka i Helsingfors och i Nagu kyrka.


 

@ensemblengame

GAME Ensemble på Facebook


 

Tidigare uppträdanden

 

2021

15.12 Östra Helsingfors pensionärer
 

 

2019

19.12 Octavens serviceenhet
17.12 i Berghyddan
13.12 Hagaro
5.12 Kristinagården i Haga
4.12 Brummerska hemmet
2.12 Villa Ensi i Eira
28.11 Östra Helsingfors pensionärer
16.11 Odd Fellow 200 år
16.11 Helsingin Kotisatama
6.11 Svenska dagen-fest
5.10 Seniorfestivalen på Arbis

19.6 Konsert i Nagu kyrka
21.5 Octavens serviceenhet
19.5 i Berghyddan
2.5 Kristinagården i Haga
26.4 Hagaro
2.4 på Brummerska hemmet
6.1 Grötfest i Berghyddan

2018

18.12 i Berghyddan
11.12 Pensionärshemmet Hagaro
7.12 Octavens seviceenhet
2.11 Kristinagården i Haga
19.10 Pensionärshemmet Hagaro
11.10 Kampens servicecentral
27.9 Villa Ensi i Eira
27.8 Sveaborgs kyrka

30.5 Kristinagården i Haga
24.5 Octavens seviceenhet
16.5 Morjens Forsby-evenemanget
8.5 Pensionärshemmet Hagaro
21.4 Hanaholmen
3.4 Villa Ensi
19.3 Folkhälsanhuset i Dickursby
24.2 Konsert i Olaus Petri

2017

14.12 i Berghyddan
5.12 Leva & Bo i Alberga
24.11 Pensionärshemmet Hagaro
8.11 Forsby servicecentral
6.11 Svenska dagen fest i Malm
2.11 Villa Ensi i Eira
14.10 GUF Finland 100 års fest
27.9 Östra Helsingfors pensionärer
22.9 Kristinagården i Haga

1.6 Pensionärshemmet Hagaro
17.5 Kampens servicecentral
16.5 Berghyddan
13.5 Gumtäkts äng