Övningspaus

GAME Ensembles planer för våren och sommaren gjordes upp i en totalt annorlunda världssituation. Nu iakttar vi som alla andra ansvariga samfund och grupper försiktighetsprincipen och ser över våra planer.  Vi håller en paus i verksamheten och se hur läget utvecklar sig, men vi återupptar övningarna och genomför våra planerade uppträdanden så snart som möjligt.


GAME Ensemble

GAME ENSEMBLE fungerar inom Gamelikören och mönstrar 15 sångare. De första uppträdandena hade ensemblen i maj 2017 och har idag årligen ett femtontal uppträdanden på körsitsar, pensionärstillställningar, seniorhem och äldreboenden i hela huvudstadsregionen. Ensemblen har konserterat i bl a Olaus Petri kyrka, i Sveaborgs kyrka i Helsingfors och i Nagu kyrka.


 

@ensemblengame

GAME Ensemble på Facebook


 

Tidigare uppträdanden

 

2019

19.12 Octavens serviceenhet
17.12 i Berghyddan
13.12 Hagaro
5.12 Kristinagården i Haga
4.12 Brummerska hemmet
2.12 Villa Ensi i Eira
28.11 Östra Helsingfors pensionärer
16.11 Odd Fellow 200 år
16.11 Helsingin Kotisatama
6.11 Svenska dagen-fest
5.10 Seniorfestivalen på Arbis

19.6 Konsert i Nagu kyrka
21.5 Octavens serviceenhet
19.5 i Berghyddan
2.5 Kristinagården i Haga
26.4 Hagaro
2.4 på Brummerska hemmet
6.1 Grötfest i Berghyddan

2018

18.12 i Berghyddan
11.12 Pensionärshemmet Hagaro
7.12 Octavens seviceenhet
2.11 Kristinagården i Haga
19.10 Pensionärshemmet Hagaro
11.10 Kampens servicecentral
27.9 Villa Ensi i Eira
27.8 Sveaborgs kyrka

30.5 Kristinagården i Haga
24.5 Octavens seviceenhet
16.5 Morjens Forsby-evenemanget
8.5 Pensionärshemmet Hagaro
21.4 Hanaholmen
3.4 Villa Ensi
19.3 Folkhälsanhuset i Dickursby
24.2 Konsert i Olaus Petri

2017

14.12 i Berghyddan
5.12Leva & Bo i Alberga
24.11 Pensionärshemmet Hagaro
8.11 Forsby servicecentral
6.11 Svenska dagen fest i Malm
2.11 Villa Ensi i Eira
14.10 GUF Finland 100 års fest
27.9 Östra Helsingfors pensionärer
22.9 Kristinagården i Haga

1.6 Pensionärshemmet Hagaro
17.5 Kampens servicecentral
16.5 Berghyddan
13.5 Gumtäkts äng