Årsmöte 2017

Gammelstadens Ungdomsförening begick sitt årliga årsmöte den 22.3.2017. Vid mötet återvaldes Ann-Christin Ingman till ordförande för innevarande verksamhetsår. Tora Berghäll och Ylva Uotila avtackades för förtjänstfullt utförda uppdrag i föreningens styrelse. I deras ställe invaldes nu Marianne Forsström och Bjarne Andersson, bägge två korister i Gamelikören. Dessutom valdes André Brunnsberg till suppleant i stället för Sixten Witick.


Gammelstadens Ungdomsförenings styrelse 2017

 

Ann-Christin Ingman, ordförande, ac.ingman(at)kolumbus.fi

Bjarne Andersson, hans.bjarne.andersson(at)gmail.com

Lorenz Brunnsberg, lorenz.brunnsberg(at)gmail.com

Marianne Forsström, marianne.forsstrom(at)kolumbus.fi

Maria Lahdenperä, maria.lahdenpera(at)gmail.com

Ralf Hildén, ralf.hilden (at)gmail.com 

Emelie Möllerström, emelie.mollerstrom(at)gmail.com

 

André Brunnsberg, suppleant, andre.brunnsberg(at)gmail.com

Marita Markkanen, suppleant, marita.markkanen(at)gmail.com