GUF-KÖREN 2018

GUF-kören arbetar under devisen Utmanande och engagerande körsång på traditionsrik mark. Med det här som grund gör vi årligen en mängd intressanta konsertproduktioner, har ett stimulerande socialt engagemang och arbetar målmedvetet med att kontinuerligt utveckla kören som instrument. Under hösten 2018 förbereder kören en ny julkonsertrepertoar som förverkligas under två konserter tillsammans med damkören Primavera från Borgå. Julkonserter blir det i Borgå domkyrka och i Pauluskyrkan i Helsingfors.

Nya sångare får gärna vända sig till vår ordförande Mia Finström-Haanpää för mer info. Mia nås på tfn 050 3548830 eller mfinstro (at) abo.fi

Höstterminen inleds torsdagen den 30 augusti.

Välkommen med!


 

#gufkoren