GUF-KÖREN 2018

GUF-kören arbetar under devisen Utmanande och engagerande körsång på traditionsrik mark. Med det här som grund gör vi årligen en mängd intressanta konsertproduktioner, har ett stimulerande socialt engagemang och arbetar målmedvetet med att kontinuerligt utveckla kören som instrument.

Under den resterande vårterminen ska vi resa till Vasa körfestival och där ge fem olika konserter och i slutet av maj är det igen dags för vår årliga islossningskonsert. Inspirerade av fjolårets musikaliska framgång har vi valt att igen förlägga vår islossningskonsert till Kraftverksmuseet invid Berghyddan. Konserten bär rubriken LUX2018 och på programmet står stämningsladdad, modern körmusik. Vi samarbetar med harpisten Katri Tikka och hälsar er välkomna till konserterna den 26 maj kl. 16 och kl. 18. Biljettförsäljningen öppnar inom kort.

GUF-kören dirigeras av Håkan Wikman.

Nya sångare får gärna vända sig till vår ordförande Mia Finström-Haanpää för mer info. Mia nås på tfn 050 3548830 eller mfinstro (at) abo.fi

Välkommen med!


 

#gufkoren