Berghyddan


Föreningshuset Berghyddan firade sitt 100-årsjubileum i februari 2010. Gammelstadens uf har under ett sekels tid vårdat och upprätthållit huset. Idag är Berghyddan ett skyddsobjekt och betraktas som en del av kulturlandskapet i Helsingfors.

Om du önskar ordna en tillställning i Berghyddan kan du klicka dig vidare till www.berghyddan.fi